Reklamacje

Zgłoszenia reklamacyjne przyjmowane są pod adresem :

e-mail: sklep@speedparts.pl  

 Na zgłoszenia odpowiadamy zazwyczaj tego samego dnia, od poniedziałku do piątku  w godz: 9-14 . W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy o podanie nicku (loginu) allegro lub nr zamówienia oraz o szczegółowe opisanie usterki. 

Towar należy zwrócić na poniższy adres:


Speedparts.pl Monika Wrońska

20-709 Lublin, Ul. Krasińskiego 19

Tel.  725-903-503

Gwarancji nie podlegają wszelkiego rodzaju uszkodzenia mechaniczne spowodowane niewłaściwym montażem lub użytkowaniem. 

Reklamacja zostanie rozpatrzona i odesłana najpóźniej w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przesyłki. Przesyłka z reklamowanym towarem musi zawierać następujące dane : nazwę użytkownika Allegro lub nr zamówienia, dokładny opis wady oraz adres zwrotny i numer telefonu.

Gwarancja na układy BGA GWARANCJA 1 miesiąc w przypadku montażu układu poza naszym serwisem. W przypadku reklamacji do uznania gwarancji niezbędne jest dostarczenie do naszego serwisu płyty wraz z wlutowanym układem. Płyta powinna posiadać chłodzenie i niezbędny włącznik do uruchomienia płyty. Odesłany układ nie może posiadać uszkodzeń mechanicznych i śladów przegrzania. Jeżeli układ będzie posiadał uszkodzenia mechaniczne, termiczne lub będzie błędnie dobrany - wówczas diagnoza i ew naprawa są odpłatne. GWARANCJA 6 miesięcy w przypadku montażu układu w naszym serwisie – usługa płatna .

UWAGA !

Proszę sprawdzić zawartość przesyłki w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń należy sporządzić protokół szkody ! Nie zastosowanie się do powyższego zalecenia, może wydłużyć procedurę reklamacyjną, w przypadku uszkodzenia towaru w transporcie.

Sprzedawca zaleca sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera. Niesprawdzenie przesyłki nie wstrzymuje ewentualnej reklamacji. Powyższe nie stosuje się do przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 43 (1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459), który to jest obowiązany do sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera lub pracownika Poczty Polskiej.